Leukste plaatjes om te delen

Algemene voorwaardenLees hier de voorwaarden gebruik van de Design tool

Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u zich aanmeld bij Deelplaatjes. Het gebruik maken van de diensten van Deelplaatjes betekent dat u met onze voorwaarden instemt. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik kunt maken van de diensten van Deelplaatjes. Verlaat Deelplaatjes als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Deelplaatjes houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik goed te lezen.

Artikel 1: Inhoud site
Deelplaatjes heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de plaatjes is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Deelplaatjes draagt voor de inhoud van de geplaatste plaatjes geen enkele verantwoordelijkheid. Mocht u zaken tegenkomen die in strijd zijn met de Nederlandse wet/ copyright / Auteursrechten dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden door gebruik te maken van het beleids formulier

Artikel 2: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van Deelplaatjes, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.
Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming aan derden worden doorgeven
Deelplaatjes Plaatjes zichtbaar op andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) op deze website valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Deelplaatjes heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms,copyright,auteurs)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal berusten bij de leden. Indien de auteurs-, copyright rechten of andere rechten in geplaatste plaatjes worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen en hier voor het beleids formulier in te vullen. Deelplaatjes zal direct handelen en een onderzoek instellen. Mocht uw aanvraag juist zijn dan verwijderen wij uw werkt z.s.m.

Artikel 4: Uitsluiting
Deelplaatjes behoudt zich het recht, om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Deelplaatjes om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien door uw toedoen ons directe of indirect schade wordt toegebracht.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Deelplaatjes sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Deelplaatjes in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;
het onrechtmatig gebruik van de systemen van Deelplaatjes, waaronder de site, door een derde;
handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een contract heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

Artikel 6: Vrijwaring
U vrijwaart Deelplaatjes volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 7: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deelplaatjes heeft geen zeggenschap over deze websites. Deelplaatjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 8: Bescherming persoonsgegevens
Deelplaatjes spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgevens. Deelplaatjes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer,om kans op inbreuk van privacy te minimaliseren.

Artikel 9: Overigen
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Deelplaatjes zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de richtlijn van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Roermond(Limburg). Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Deelplaatjes aangepast worden. Deelplaatjes adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te lezen.
De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook plaatjes wenst te plaatsen op de site.

Artikel 10: Overigen Inhoud site
Iedere lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem gedeelde plaatje met de werkelijkheid overeenkomt en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een plaatje geeft u Deelplaatjes toestemming de informatie over het betreffende plaatje te plaatsen.
Het is uitdrukkelijk verboden plaatjes te plaatsen op Deelplaatjes op een andere wijze dan beschreven is op Deelplaatjes.

Deelplaatjes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen plaatjes te verwijderen van Deelplaatjes. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

De betreffende plaatjes bevatten die in strijd zijn in met de Nederlandse wet;
De betreffende plaatjes maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
het betreffende plaatje en/of de inhoud van het plaatje bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal Plaatjes die anderszins naar de mening van Deelplaatjes aanstootgevend zijn;
Het plaatje heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming.

U vrijwaart Deelplaatjes tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw plaatje inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 10.a: Overigen Aansprakelijkheid
Deelplaatjes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en schade door verlies van gegevens. De plaatser van het plaatje is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste plaatje zoals deze op Deelplaatjes wordt getoond.

Artikel 10.b: Overigen Uitzonderingen
Bij overtreding van de Nederlandse wet zal Deelplaatjes op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

Komt u een plaatje tegen waar uw rechten op rusten, neem dan contact met ons op.
Link naar ons beleids formulier.


Algemene voorwaarden Deelplaatjes © 2024

A/Z Plaatjes

Print on demand

Maak zelf een uniek cadeau en wij printen het voor je uit en bezorgen het binnen een paar dagen!
Vaderdag koffiemok Tegeltje Maak cadeau Design Tool Bestel canvas

Onze plaatjes pagina's

Home pagina Over ons Contact pagina Nieuwe plaatjes Spirituele plaatjes Populaire plaatjes Alle plaatjes Sub categorieën

Bewegende plaatjes

Gifplaatjes

Video plaatjes

video plaatjes Populaire videos Nieuwe videos

Kleurplaten

Kleurplaten

Print service

Maak kerstballen Print webshop Print op producten Maak een cadeau Bedrukte cadeau Design tool Print on demand Maak en deel jouw creatie Muurdecoratie Maak een mok Uniek tegeltje maken Spreuk op tegeltje Maak een valentijns cadeau Maak fotopuzzels Unieke Wijnkist maken Spiritueel

Social media

Pinterest Twitter Facebook Instagram Tumblr Tiktok

Zoek woorden

Tiktok plaatjes Vriendschap plaatjes Fijne dag Fijne dag wensen Krabbels dagen van de week Beste krabbels Mooie afbeeldingen liefde Leuke afbeeldingen met tekst Gratis mooie afbeeldingen Leuke afbeeldingen versturen Moederdag Moeder plaatjes Memes Facebook felicitaties Goedemorgen afbeeldingen Lieve afbeeldingen delen Mooie plaatjes Plaatjes om te delen Leuke afbeeldingen Leuke afbeelding whatsapp Leuke plaatjes Grappige schunnige fotos Fb plaatjes

18+ plaatjes

Erotische plaatjes Seks plaatjes Sex plaatjes Vieze plaatjes

Categorie

Aruba Belgie Beterschap Boeddha Corona virus Dagen vd week Deel dit Dieren Eet smakelijk Fantasie Feest Fijne avond Fijne dag Fijne middag Game Gedichten Gefeliciteerd God Goedemiddag Goedemorgen Goedenavond Goedendag Halloween Heks Humor Keep calm Kermit Kerst Kinderen Kleurplaten Koffie Liefde Liefste fan Maanden Moederdag Moppen Nederland Nieuw jaar Opa oma Pasen Pikant Print webshop Quiz Sesamstraat Sinterklaas Spiritueel Sport Spreuken Sterrenbeeld Suriname Tag Tegeltjes Toon hermans Unsorted Vaderdag Vakantie Veel geluk Vragen Vriendschap Vroeger Weekend Weer bericht Welterusten Whatsapp

Subcats

10yrs challenge 50jaar Alle seizoenen Baby Ballon Bert Birthday Bloemen Boogschutter Broer zus Bumba Canvas Cars Chakra Dinsdag Dochter Donderdag Elsa frozen Ernie Fail Fishing Gebak Gedicht Gta Hello kitty Herfst Higher Hond Horoscoop Kerst Kerstman Kreeft Leeuw Lente Liefde Maagd Maandag Mama Moeder Mok Nagedachtenis Paard Papa Papa mama Paw patrol Pikant Poes Power Prinses Proficiat Ram Regen Roblox Schorpioen Sex man Sexy vrouw Sint maarten Smurfen Sneeuw Spreuken Steenbok Stier Taart Tegeltjes Tweelingen Unsorted Vader Valentijn Verdriet Verjaardag Verkiezingen Verkouden Vissen Vlinder Vogel Vrijdag Waterman Weegschaal Wereld Winter Woensdag Woezel en pip Zaterdag Ziek Zomer Zon Zondag Zoon