Spiritueel advies

  • Mediums, paragnosten en kaartleggers
  • Voor deskundig spiritueel advies
  • Kom verder met uw levensvragen
  • Raadpleeg een paragnost of medium

Specialisten met paranormale gaven gaan net even een stap verder met uw levensvragen, onzekerheden en twijfels waar vrienden of hulpverleners dat niet kunnen.

Algemene voorwaarden

1.) Door het gebruik van deze service gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

2.) Chatten van klant, terwijl de consulent offline / online is of in gesprek, is een vrijwillige keuze van de klant en valt ook onder nr: 3 van deze algemene voorwaarden.

3.) Terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten.

4.) Voor een chat consult wordt betaald. Het betreffende tarief staat op de website vermeld.

5.) Personen onder 16 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten.

6.) Het consult wordt ingevuld naar eigen goeddunken en inzicht van de spirituele consulent. Een consult/advies dat tijdens een chat door een consulent wordt gegeven is van geheel vrijblijvende aard. *Niet toegestaan Tijdens een gesprek fondsen te werven voor het ten uitvoer brengen van *rituelen**

7.) Het is niet toegestaan medische uitspraken/adviezen aan de klant te verstrekken. De Spirituele hulpverlener is aansprakelijk voor alle schade die voorkomt uit het geven van medische adviezen of doen van medische uitspraken!

8.) Eddie.eu is geen branche, vereniging, geen opdrachtgever, maar een dienst en een netwerk voor consulenten!!

9.) Eddie.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een chatgesprek door een storing of wat voor een reden, niet meer te vinden is in het systeem. Als men een chatgesprek heeft afgerond, is het aan te raden deze chatgesprek (extra service ) direct uit te printen. Is het chatgesprek niet terug te vinden dan kunnen wij hierin ook geen hulp bieden. Na het gesprek direct uitprinten is ons advies.

10.) Eddie.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor therapeutische consulten, adviezen, healing/magnetiseren op afstand en andere diensten, die door adviseurs of consulenten gegeven worden. Eddie.eu is niet verantwoordelijk voor de teksten, foto's en plaatjes die te vinden/zien zijn op het profiel/blog van de consulent en/of de daaruit voorkomende directe danwel indirecte schade.

11.) Eddie.eu biedt enkel een faciliteit aan waarmee klant (chat) contact kan leggen met de Spirituele hulpverlener. De consulenten waarmee u kunt chatten zijn niet in loondienst bij ons!! Consulenten werken allemaal op zelfstandige en onafhankelijke basis op onze lijn!!

12.) Klanten chatten op eigen verantwoording met een consulent. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het chat-gesprek.

12a.) Wij van Spirituele advies.online willen u laten genieten van de diensten die Eddie.eu voor u heeft.

Betaal mogelijkheden